UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
TR
EN


Günümüzde hareketliliğin bu derecede arttığı eğitim dünyasında ülkemizin gereksinim duyduğu bilgi becerileri yüksek, üst düzey yeterliliklere sahip insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Hem Sinop Üniversitesi öğrencilerine hem de toplumumuzun hemen her kesimini kucaklayan bir anlayışla, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla eğitim vermektir.

Ön lisans, lisans, lisansüstü, lisans tamamlama ve yetişkin eğitiminde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı programlar geliştirmek ve üniversitede örgün olarak verilmekte olan programları bu teknolojilerle desteklemeyi amaçlamaktadır.

Merkezin Temel Amaçları:
 

  1. Ön lisans, lisans, lisansüstü, lisans tamamlama ve yetişkin eğitiminde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı programlar geliştirmek ve üniversitede örgün olarak verilmekte olan programları bu teknolojilerle desteklemeyi amaçlamaktadır.
  2. Açılması planlanan ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programları ile eğitim talebinin karşılanmasında daha geniş ve farklı kitlelere ulaşmak
  3. Değişik kurumlarda görev yapan ön lisans mezunu bireylere lisans tamamlama programları aracılığıyla kendilerini yenileme fırsatı sağlamak
  4. Sertifika programları ile bölgemizde kamu ve özel sektörde çalışan bireylere ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler verilerek bölgede nitelikli elemanları yetişmesine katkıda bulunmak
  5. Yüksek lisans ve diğer programlarla günümüzün temel felsefesi olan hayat boyu öğrenim gerçekleştirmek ve ekonomilerin temel üretim faktörlerinden birisi olan insanın etkinliğinin artırılması kalkınmayı hızlandırabilmek
  6. Uzaktan eğitim programıyla varolan örgün eğitim programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin mekândan bağımsız olarak yürütülmesinde ve geniş kitlelere ulaştırılmasında etkin rol oynamak
  7. Uzaktan öğretim uygulaması olarak gerçekleştirirlecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak

 
Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016