• Post published:10 Şubat 2022
  • Post category:Etkinlikler

SİNUZEM ekibi ve ortak zorunlu dersleri yürüten öğretim elemanları ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılını kapsayacak şekilde durum değerlendirmesi yapılmıştır. Aynı zamanda yeni dönemde öğrencilerin etkileşimini arttırabilmek amacıyla içeriklerin güncellenmesi, iyileştirilmesi, interaktif materyal tasarımı vb. konularda fikir alış-verişinde bulunulmuştur.