Türk Dili Dersi Güz ve Bahar Dönemi Ders Konuları Bilgilendirmesi


Türk Dili-1 Dersi Güz Dönemi Ders Konuları

• DİL NEDİR? DİLİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
• DİL, KÜLTÜR, TOPLUM İLİŞKİSİ
• DİLLERİN DOĞUŞU, SINIFLANDIRILMASI ve TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
• TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ, LEHÇE, ŞİVE ve AĞIZ KAVRAMLARI
• SES BİLGİSİ
• YAZIM KURALLARI
• NOKTALAMA İŞARETLERİ
• DİLEKÇE, ÖZ GEÇMİŞ vb. RESMÎ YAZI TÜRLE
• ŞEKİL BİLGİSİ: YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ
• ŞEKİL BİLGİSİ: İSİM, SIFAT
• ŞEKİL BİLGİSİ: ZAMİR, ZARF
• ŞEKİL BİLGİSİ: EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM
• ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE KELİMELER

Türk Dili-2 Dersi Bahar Dönemi Ders Konuları

• ŞEKİL BİLGİSİ: FİİL / FİİLİMSİ
• CÜMLE BİLGİSİ: CÜMLENİN ÖGELERİ
• CÜMLE BİLGİSİ: CÜMLE TÜRLERİ, CÜMLE ÇÖZÜMLEMELERİ
• KOMPOZİSYON BİLGİLERİ
• ANLATIM BİÇİMLERİ
• SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ: KONFERANS-PANEL-FORUM
• SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ: SEMPOZYUM-MÜNAZARA-AÇIK OTURUM
• ANLATIM BOZUKLUKLARI: ANLAMA DAYALI BOZUKLUKLAR
• ANLATIM BOZUKLUKLARI: YAPIYA DAYALI BOZUKLUKLAR
• DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN YAZILAR: FIKRA-MAKALE-DENEME-ELEŞTİRİ-SÖYLEŞİ-RÖPORTAJ
• DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN YAZILAR: HATIRA-GÜNLÜK-GEZİ YAZISI-BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ
• YARATICI, KURGUSAL YAZILAR: ŞİİR
• YARATICI, KURGUSAL YAZILAR: ÖYKÜ-ROMAN??