Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından farklı çekim teknikleri kullanılarak örnek kısa çekim videoları hazırlanmıştır.

  1. İlk örnek videoda UZEM sunum şablonu üzerinden konu anlatımına yer verilmiştir. Bu videoda UZEM stüdyosu kullanılmıştır. Öğretim elemanının arka plan görüntüsü yeşil ekranda kaydedilmiş, Movavi Academic video düzenleme programı ile temizlenmiş ve sunum üzerinde konumlandırılmıştır.
  1. İkinci örnek videoda başlangıç ve bitiş aralıklarında UZEM şablonu kullanılarak çekim yapılmıştır. Ana konu anlatım materyali olarak ise UZEM stüdyolarında bulunan beyaz tahta kullanılmıştır. Tüm süreç yeşil ekran kullanılarak çekilmiş ve düzenlemeler Movavi Academic programı üzerinde yapılmıştır.
  1. Üçüncü örnek videoda UZEM şablonu kullanılmış olup yazım ve çizim işlemleri için grafik tablet kullanılmıştır. (NOT: Grafik tablet UZEM tarafından temin edilmemekte, istenildiği takdirde ilgili öğretim elemanları tarafından bireysel ya da birimler tarafından temin edilmesi gerekmektedir.) İlgili öğretim elemanının video görüntüsü yeşil ekran kullanılarak kaydedilmiş ve Movavi Academic programı ile temizlenerek sunuma yerleştirilmiştir.

  1. Dördüncü çekim örneğinde ekran kaydı üzerinden bir uygulama/program/yazılım anlatımına örnek verilmiştir. Uygulamanın teorik kısımları ve ders bitimi sunum şablonu üzerinden anlatılmıştır. Uygulama gösteriminde ise sunum şablonundan çıkılmıştır. Çekimde yeşil ekran kullanılmış ve Movavi Academic programı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.