MİSYONUMUZ

Günümüz iletişim ve bilgi teknolojilerine uygun programlar aracılığıyla Üniversitemizdeki örgün eğitim sürecine destek olmak.

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir eğitim hizmeti veren yenilikçi ve rekabetçi bir merkez olmak.

Merkezin Temel Amaçları:

  • Ön lisans, lisans, lisansüstü, lisans tamamlama ve yetişkin eğitiminde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı programlar geliştirmek ve üniversitede örgün olarak verilmekte olan programları bu teknolojilerle desteklemeyi amaçlamaktadır.
  • Açılması planlanan ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programları ile eğitim talebinin karşılanmasında daha geniş ve farklı kitlelere ulaşmak
  • Değişik kurumlarda görev yapan ön lisans mezunu bireylere lisans tamamlama programları aracılığıyla kendilerini yenileme fırsatı sağlamak
  • Sertifika programları ile bölgemizde kamu ve özel sektörde çalışan bireylere ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler verilerek bölgede nitelikli elemanları yetişmesine katkıda bulunmak
  • Yüksek lisans ve diğer programlarla günümüzün temel felsefesi olan hayat boyu öğrenim gerçekleştirmek ve ekonomilerin temel üretim faktörlerinden birisi olan insanın etkinliğinin artırılması kalkınmayı hızlandırabilmek
  • Uzaktan eğitim programıyla var olan örgün eğitim programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin mekândan bağımsız olarak yürütülmesinde ve geniş kitlelere ulaştırılmasında etkin rol oynamak
  • Uzaktan öğretim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak